Różnice w nadawaniu uprawnień do dostępu do informacji niejawnych przetwarzanych w jednostkach samorządu terytorialnego – schemat postępowania

A A A