Informacja w administracji publicznej / Aktualności

Nie wolno publikować numerów PESEL dzieci

Łukasz Majchrzyk

Publikowanie numerów PESEL dzieci przyjętych do przedszkola jest naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wezwał dyrekcję przedszkola do...

Dokumenty z zaczernieniami tylko pozornie udostępnione

Kamila Kędzierska, Łukasz Majchrzyk

Organ administracji publicznej musi albo udostępnić żądane informacje, albo wydać decyzję o odmowie ich udostępnienia. Przy zaczernieniu części danych nie można mówić o udostępnieniu informacji – tak...

15-lecie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Prawo do informacji odgrywa w dzisiejszym świecie ogromną rolę. Trudno wyobrazić sobie nasze funkcjonowanie – zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej – bez dostępu do coraz to większych ilości...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 1/2017
Liczba tekstów: 219