Niemal 15-letnie funkcjonowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej wpłynęło na zwiększenie aktywności i świadomość obywateli w zakresie działania instytucji państwa. Należy podkreślić, że minione 15-lecie nie było pozbawione problemów związanych ze stosowaniem ustawy – zwłaszcza...
CENTRUM SZKOLEŃ ABI to nowy projekt lidera na rynku bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych Kancelarii Ekspertów ENSI. Centrum to połączenie: elitarnej wiedzy, najwyższej jakości usług oraz wyjątkowej atmosfery (metodyka prowadzenia zajęć oraz obsługa klienta) w obszarze organizacji...
Co zmieni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem? Dlaczego warto zacząć przygotowania do nowych przepisów już dziś? Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jakie zmiany Cię czekają i jak się...
Informacja w administracji publicznej | 2/2017
Komentowany wyrok NSA z 25.11.2016 r. (I OSK 1513/15, Le­galis) dotyczy praktycznego problemu związanego ze zróżnicowaniem informacji prostej i informacji przetworzonej. Pierwszy rodzaj informacji jest w posiadaniu podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej i nie budzi wątpliwości,...
Informacja w administracji publicznej | 2/2017
Komentowany wyrok NSA z 26.7.2016 r. (II OSK 286/16, Legalis) uwzględnia przede wszystkim prawo do prywatności. ­Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej w art. 8 ust. 1 formułuje prawo każdej osoby do ochrony danych osobowych, które jej dotyczą (podobnie jak art. 16 TFUE). Akt ten w art. 8 ust. 2,...
Informacja w administracji publicznej | 2/2017
Przedmiotem artykułu jest stanowisko NSA z 4.3.3016 r. (II FSK 1452/14, Legalis), zgodnie z którym organy kontroli skarbowej nie są uprawnione do tego, by żądać od lekarzy danych identyfikujących pacjenta, dane te objęte są bowiem tajemnicą lekarską. Uprawnienie organu do żądania udostępnienia...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2017
Liczba tekstów: 241