CENTRUM SZKOLEŃ ABI to nowy projekt lidera na rynku bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych Kancelarii Ekspertów ENSI. Centrum to połączenie: elitarnej wiedzy, najwyższej jakości usług oraz wyjątkowej atmosfery (metodyka prowadzenia zajęć oraz obsługa klienta) w obszarze organizacji...
Informacja w administracji publicznej | 2/2018
Wyrok WSA w Warszawie z 23.5.2017 r. (II SA/Wa 2096/16, ­Legalis) dotyczy problematyki ponownego wykorzystywania kodu źródłowego Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) oraz dokumentacji jego wdrożenia. Zagadnienie to ma szczególnie istotne znaczenie dla praktyki stosowania przepisów ustawy o...
Informacja w administracji publicznej | 2/2018
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wprowadza do struktury organizacyjnej administratora...
Informacja w administracji publicznej | 2/2018
Sporządzanie kopii dokumentu jest czynnością prostą i czysto techniczną, jednakże w przypadku dokumentów niejawnych czynność ta jest bardziej skomplikowana. Niniejszy artykuł przestawia schemat postępowania przy sporządzaniu kopii, odpisu, wypisu lub wyciągu z dokumentu niejawnego. Przed...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2018
Liczba tekstów: 323