2 dni kompleksowej wiedzy o wdrożeniu reformy ochrony danych osobowych w urzędzie! Jedyna konferencja w czasie której dowiesz się, jak skutecznie wdrożyć przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, uwzględniając specyfikę sektora publicznego.
CENTRUM SZKOLEŃ ABI to nowy projekt lidera na rynku bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych Kancelarii Ekspertów ENSI. Centrum to połączenie: elitarnej wiedzy, najwyższej jakości usług oraz wyjątkowej atmosfery (metodyka prowadzenia zajęć oraz obsługa klienta) w obszarze organizacji...
Co zmieni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem? Dlaczego warto zacząć przygotowania do nowych przepisów już dziś? Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jakie zmiany Cię czekają i jak się...
Informacja w administracji publicznej | 3/2017
Komentowany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16.3.2017 r., II SA/Wa 1890/16, Legalis dotyczy ważnego zagadnienia dotyczącego wzajemnego stosunku dwóch ustaw ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. ...
Informacja w administracji publicznej | 3/2017
Artykuł opisuje „prawo do bycia zapomnianym” członków organów spółek, których dane osobowe zostały wpisane do rejestrów publicznych – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9.3.2017 r. w sprawie Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce przeciwko...
Informacja w administracji publicznej | 3/2017
Artykuł jest glosą do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25.5.2016 r., IV SA/Wa 3802/15, Legalis. Szczegółowo opisuje, jak powinien postąpić organ, gdy strona żąda wglądu i sporządzenia kserokopii z akt sprawy oraz kto posiada dostęp do takich informacji, uwzględniając...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 3/2017
Liczba tekstów: 261