Lista urządzeń przesyłowych zostanie wydłużona

A A A

Złożony w Sejmie projekt zmian w Kodeksie cywilnym i ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami przewiduje rozszerzenie listy urządzeń uznawanych za przesyłowe oraz uregulowanie ich zróżnicowanego statusu prawnego.

 

Specjaliści wskazują, że istniejące przepisy w przedmiotowym zakresie są niespójne i niekompletne. Jeszcze do niedawna (sierpień 2008 r.) KC poruszał kwestię urządzeń przesyłowych tylko w art. 49, który stanowił, że urządzenia te nie należą do części składowych gruntu lub nieruchomości, jeśli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu. Sprawę ich własności regulowały przepisy ogólne. W efekcie status urządzeń przesyłowych jest różny. Ich wejście w skład przedsiębiorstwa nie oznacza także jednoznacznie własności przysługującej przedsiębiorcy, a jedynie to, że urządzenie nie jest częścią składową gruntu.

 

W 2008 r. wprowadzono do KC pojęcie służebności przesyłu. Jednak to nie rozwiało istniejących wątpliwości interpretacyjnych. W czasach PRL państwowe przedsiębiorstwa często wznosiły urządzenia przesyłowe bez uzyskania odpowiedniego prawa do gruntu. Zdarza się, że taki stan prawny trwa nadal.

 

Specjaliści twierdzą, że definicja urządzeń przesyłowych obowiązująca w aktualnych przepisach (wymieniająca wśród nich urządzenia służące doprowadzaniu lub odprowadzaniu płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, oraz podobne) jest zbyt zawężona i wskazują na konieczność wprowadzenia zmian. Ich zdaniem rozszerzenia wymaga zakres zastosowania art. 49 § 1 KC względem innych urządzeń. W poselskim projekcie zmian jest mowa o połączeniach telekomunikacyjnych służących prowadzeniu ruchu kolejowego, transportowego, transportu linowego (np. wyciąg narciarski), a także o budynkach służących wyłącznie do korzystania z takich urządzeń. Urządzeniem przesyłowym nie będzie jednak lokal, nawet jeśli będzie służył tylko do korzystania z urządzeń przesyłowych. Rozwiązania wymaga także kwestia własności urządzenia przesyłowego. Według projektowanych przepisów urządzenie wzniesione w celu podłączenia go do sieci, będącej częścią przedsiębiorstwa, ma być ruchomością związaną trwale z gruntem, o własności których rozstrzygać będą ogólne przepisy.

 

Planowane zmiany mają także zapewnić przedsiębiorstwu wznoszącemu urządzenie przesyłu w ramach inwestycji stanowiącej cel publiczny możliwość uzyskania odpowiedniego prawa do gruntu. W przypadkach inwestycji na cel publiczny będzie mogło do tego dojść nawet bez zgody właściciela.

 

Specjaliści wskazują także na konieczność uregulowania w przepisach kwestii wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Według proponowanych zapisów właściciel nieruchomości będzie mógł domagać się od przedsiębiorcy wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności i odwrotnie – przedsiębiorca będzie mógł zażądać od właściciela nieruchomości ustanowienia odpowiedniej służebności przesyłu w zamian za wynagrodzenie.

 

Regulacji w myśl projektowanych zmian mają zostać poddane także zastane sytuacje prawne. Te z urządzeń przesyłowych, które będą istnieć w dniu wejścia w życie nowych przepisów, staną się własnością przedsiębiorcy, o ile poniósł on koszty ich budowy. W przeciwnym razie, tzn. gdy koszty budowy poniósł ktoś inny, będzie on mógł zażądać od przedsiębiorcy nabycia ich (jeśli są przyłączone do sieci wchodzącej w skład przedsiębiorstwa) za odpowiednim wynagrodzeniem.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Lista urządzeń przesyłowych zostanie wydłużona
Do:
Od:
Wiadomość:
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Kalendarz wydarzeń