Ustanowienie służebności drogowej na terenie parku

A A A

Nawet jeśli grunt jest położony na terenie parku narodowego, musi mieć dostęp do drogi. Należy zatem ustanowić służebność drogi koniecznej. Zakres tej służebności wynika jednak z przeznaczenia gruntu. Jeżeli działka przeznaczona jest na cele rolnicze, to nie można ustanowić służebności w celu dokonania jej zabudowy. Tak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego (I CSK 657/10).

 

Problem z wyznaczeniem drogi koniecznej pojawił się w sprawie małżonków O., którzy w 2007 r. nabyli działkę rolną we wsi w obrębie Kampinoskiego Parku Narodowego, objętą ochroną krajobrazową. Właściciele, by dostać się ze swojej nieruchomości do drogi gminnej, muszą przejechać przez inną działkę, na której mają ustanowioną służebność przejazdu. Następnie muszą pokonać drogę leśną, którą zwyczajowo park udostępnia właścicielom działek niemającym innego dojazdu. Ich działka (z nieformalną drogą) jest jednak objęta wyższą ochroną przyrodniczą.

 

Na przedmiotowej działce małżonkowie postanowili wybudować budynek mieszkalny i gospodarczy, a następnie rozpocząć działalność związaną z prowadzeniem pasieki. Nie uzyskali jednak pozwolenia na budowę, ponieważ ze względu na braku dostępu do drogi publicznej wójt odmówił ustalenia warunków zabudowy dla działki. Małżonkowie O. wystąpili zatem o ustanowienie drogi koniecznej, przebiegającej przez obszar chroniony. Sądy rejonowy i okręgowy oddaliły wniosek. Uznały, że wyznaczenie drogi oznaczałoby pozbawienie tej działki ochrony przyrodniczej. Poza tym nie ma na niej budynków i urządzeń, zatem żądanie małżonków jest przedwczesne.

 

Z takim stanowiskiem nie zgodził się Sąd Najwyższy. Zgodnie z art. 145 § 1 KC jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Zdaniem sądu, wyznaczając granice parku narodowego w taki sposób, że w jego obrębie znalazły się nieruchomości osób prywatnych, władze powinny liczyć się z tym, że muszą mieć one dostęp do drogi publicznej. Jeżeli więc dyrektor parku narodowego nie zagwarantował dostępu do drogi publicznej aktem generalnym, to taki dostęp musi być zapewniony w postępowaniu sądowym. Względy ochrony przyrody nie mogą wyłączać tego prawa właścicieli. Ustanowienie służebności drogowej nie oznacza jednak, że możliwa jest zabudowa działki. SN zwrócił uwagę, że zakres służebności determinowany jest przez sposób korzystania z nieruchomości. Ponieważ małżonkowie O., kupując grunt, wiedzieli o ograniczeniach na terenie parku i nie dostali decyzji o warunkach zabudowy, to działka nie może być traktowana jako przeznaczona pod inwestycję budowlaną. Dotychczasowy rolno-leśny sposób wykorzystania nieruchomości powinien zatem decydować o zakresie służebności.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ustanowienie służebności drogowej na terenie parku
Do:
Od:
Wiadomość:
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Kalendarz wydarzeń