Tylko korzystający z drogi może ją urządzić

A A A

Wykonanie trwałego i widocznego urządzenia przez posiadacza nieruchomości w zakresie służebności gruntowej drogi dojazdowej jest przesłanką zasiedzenia tej służebności. To sedno uchwały z 9.8.2011 r. powiększonego, siedmioosobowego składu Sądu Najwyższego (III CZP 10/11).

 

Na gruncie art. 292 KC służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w przypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Nie wystarczy zatem samo korzystanie ze służebności drogi, aby nabyć prawo do jej zasiedzenia. W takiej sytuacji znalazła się rodzina Antoniego P., która od 50 lat pokonywała ok. 100 m przez działki sąsiadów, aby wyjechać ze swej posesji na drogę publiczną. W wyniku sporu o utwardzenie poszczególnych elementów drogi sąsiad zablokował wyjazd. W konsekwencji Antoni P. wystąpił o zasiedzenie tej służebności gruntowej. Wprawdzie wnioskodawca spełnił warunek liczby lat konieczny do nabycia prawa do zasiedzenia, jednak nie wypełnił jednej z przesłanek z art. 292 KC, a mianowicie nie korzystał z widocznego urządzenia drogi. Do takich wniosków doszedł Sąd Rejonowy w Nowym Targu, a następnie Sąd Okręgowy w Nowym Sączu.

 

Finalnie, sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który skierował pytanie prawne do powiększonego składu SN – czy wykonanie trwałego i widocznego urządzenia przez posiadacza służebności gruntowej jest konieczną przesłanką zasiedzenia przez niego tej służebności? W orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że służebność gruntowa może być zasiedziana tylko wówczas, gdy wykorzystywane jest przy tym trwałe i widoczne urządzenie. W świetle art. 292 KC taki pogląd nie budzi wątpliwości. Jednakże w opinii sądu konieczną przesłanką zasiedzenia służebności jest wykonanie trwałego i widocznego urządzenia wyłącznie przez korzystającego ze służebności. Drogę musi urządzić osoba, która domaga się zasiedzenia czyli posiadacz nieruchomości w zakresie służebności gruntowej.

 

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że w każdym wypadku, gdy drogę zbuduje kto inny niż właściciel nieruchomości, prawo do jej zasiedzenia biegnie dla każdego korzystającego. Reasumując, korzystanie z drogi musi być demonstrowane trwałymi urządzeniami na tej drodze, ale dodatkowo muszą być one wykonane przez korzystającego z drogi, który ubiega się o zasiedzenie.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Tylko korzystający z drogi może ją urządzić
Do:
Od:
Wiadomość:
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Kalendarz wydarzeń