Najważniejsze regulacje prawne lokowania urządzeń przesyłowych. Współpraca przedsiębiorstw sieciowych z właścicielami gruntów

A A A

Hallmark Events zaprasza na seminarium w dniu 27 września 2011 r. w Warszawie

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium i skorzystania z praktycznych doświadczeń ekspertów w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, zwłaszcza w ustanawianiu służebności przesyłu.

 

Najważniejsze zagadnienia seminarium:

 

  • Jak sprawnie realizować inwestycje liniowe na gruncie już istniejących przepisów?

  • Jak wykorzystać możliwości stwarzane przez specustawę drogową i specustawę EURO 2012 przy realizacji inwestycji liniowych?

  • Jak ustalić wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności na gruntach leśnych?

  • Jak uzyskać pozwolenie na wprowadzenie inwestycji do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych Pzp oraz lokalizację inwestycji celu publicznego?

  • Jakie są dotychczasowe doświadczenia ustanawiania służebności przesyłu na gruntach o nieuregulowanych stanie prawnym?

  • Jakie zmiany w zakresie wyceny nieruchomości wprowadza Rozporządzenie Rady Ministrów obowiązujące od dnia 26 sierpnia b.r w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego?

 

Do udziału w seminarium zapraszamy szczególnie:

 

  • Przedsiębiorstwa oraz spółki komunalne zajmujące się dystrybucją, produkcją energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu (Miejskie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Elektrownie i Elektrociepłownie)

  • Dyrektorów Departamentów Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury, Transportu, Ochrony Środowiska (Urzędów Wojewódzkich i Marszałkowskich, Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych)

 

Seminarium poprowadzą prelegenci specjalizujący się w kwestiach posadowienia infrastruktury na gruntach nienależących do przedsiębiorstw energetycznych. Posiadają doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów w postępowaniach m.in. przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, sądami. Zajmują się przygotowywaniem rozwiązań prawnych dla sektora elektroenergetycznego. Doradzają operatorom sieci rurociągów, dostawcom zaawansowanych technologii energetycznych, bankom finansującym inwestycje oraz jst.

 

Więcej informacji, pełen program: www.he.waw.pl, tel. 22 258 07 70.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Najważniejsze regulacje prawne lokowania urządzeń przesyłowych. Współpraca przedsiębiorstw sieciowych z właścicielami gruntów
Do:
Od:
Wiadomość:
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Kalendarz wydarzeń