Przerwanie biegu zasiedzenia

A A A

Złożenie wniosku o ustanowienie służebności przesyłu przerywa bieg zasiedzenia tej służebności. Takie wnioski płyną z wyroku Sądu Najwyższego z 21.1.2011 r. (III CZP 124/10).

 

Orzeczenie jest wynikiem wniosku o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej złożonego przez przedsiębiorstwo przesyłowe Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA. Wskazany wnioskodawca chciał korzystać z nieruchomości należącej do MMF Services sp. z o.o. bez ponoszenia kosztów. Przedmiotowa nieruchomość składała się z dwóch geodezyjnie wyodrębnionych działek. Na jednej z nich stał słup z dwiema liniami energetycznymi, z kolei przez drugą prowadziła droga dojazdowa do pierwszej z działek oraz przebiegały przez nią sieci elektroenergetycznej. PSE wniosła o stwierdzenie zasiedzenia, które miało zapewnić każdoczesnemu właścicielowi linii prawo dostępu, przechodu i przejazdu przez nieruchomość w celu napraw i konserwacji elementów tej linii. Na właściciela nieruchomości miał zaś zostać nałożony obowiązek znoszenia tych ograniczeń. Jako że z linii zaczęto korzystać od 1979 r. PSE wniosło o zaliczenie do okresu zasiedzenia czasu służebności poprzednika. W odpowiedzi na powyższe przeciwnik wniosku spółka MMF Services podnosiła, iż do zasiedzenia nie doszło, złożenie bowiem wniosku o zasiedzenie służebności przesyłu przerywa bieg zasiedzenia oparty na art. 305 § 1 KC i za ustanowienie służebności zażądała wynagrodzenia w wysokości 27 600 zł. Należy wspomnieć, iż wniosek złożony przez MMF Services został złożony w sądzie w dniu 30.1.2009 r. Wcześniej wzywała ona bezskutecznie PSE do usunięcia słupów lub zawarcia ugody w kwestii ustanowienia służebności przesyłu oraz zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

 

Sprawa została zawieszona do czasu rozstrzygnięcia sprawy o zasiedzenie. PSE wygrało sprawę przed sądem I instancji. W uzasadnieniu sąd przywołując orzecznictwo w innych sprawach, wskazał, iż do przerwania biegu zasiedzenia dochodzi wtedy, gdy działania właściciela zmierzają do przerwania posiadania i do odzyskania władztwa nad rzeczą. W ocenie sądu I instancji takim działaniem nie jest złożenie wniosku właściciela o ustanowienie służebności przesyłu. Sąd II instancji miał w przedmiotowej sprawie wątpliwości i skierował do Sądu Najwyższego pytanie prawne, a ten w odpowiedzi uznał jednoznacznie, iż wniosek właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem przerywa bieg terminu jej zasiedzenia.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przerwanie biegu zasiedzenia
Do:
Od:
Wiadomość:
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Kalendarz wydarzeń