Nabywanie służebności gruntowej przez Skarb Państwa

A A A

Z orzeczenia Sądu Najwyższego wynika, iż po upływie okresu korzystania przez przedsiębiorstwo państwowe ze służebności, które prowadziło do zasiedzenia, jego właścicielem staje się z mocy prawa Skarb Państwa (III CZP 70/09).

 

W niniejszej sprawie na nieruchomości należącej do Andrzeja T. znajduje się wybudowana przed 1939 r. stacja transformatorowa. Po II wojnie światowej obiekt został przejęty przez Zakłady Energetyczne w Szczecinie i służy po dzień dzisiejszy, jako część linii elektrycznej doprowadzającej energię elektryczną do jednej z pobliskich wsi. Na nieruchomości została ustanowiono służebność polegająca m.in. na eksploatacji, przeglądaniu i konserwacji, jak również prawie wstępu na 218 m2 gruntu należącego do Andrzeja T.

 

W ubiegłym roku ENEA S.A. następca prawny ww. zakładu energetycznego wystąpiła o zasiedzenie służebności na swoją rzecz. We wniosku o zasiedzenie wskazała ona datę początkową biegu terminu zasiedzenia na dzień 1.1.1965 r., jako że w tym dniu zaczęła obowiązywać ustawa z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny. Przypomnieć i wyjaśnić w tym miejscu należy, że KC w pierwotnym brzmieniu określał okresy (art. 172 KC) potrzebne do zasiedzenia odpowiednio na 10 lat w dobrej i 20 lat w złej wierze. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, aby zasiedzieć nieruchomość w dobrej wierze musi upłynąć 20 lat, a w złej wierze lat 30.

 

Sąd I instancji uznał, iż do zasiedzenia służebności doszło w złej wierze w dniu 1.1.1985 r. na rzecz wnioskodawcy, przy czym nieruchomością władnącą jest jedna z nieruchomości położonych w sąsiedniej wsi należąca do ENEI S.A.

 

Na sutek apelacji złożonej przez Andrzeja T. sąd II instancji powziął wątpliwość, na czyją rzecz należy ustanowić ww. służebność, w związku z czym zwrócił się on do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym. Wątpliwość sądu II instancji budził fakt, iż termin zasiedzenia upływał przed 1.1.1989 r., a ww. zakład energetyczny, będący przedsiębiorstwem państwowym, był jedynie dzierżycielem służebności w imieniu Skarbu Państwa. Przypomnieć należy, iż obowiązujący ówcześnie art. 128 KC wprowadzał zasadę jednolitej własności państwowej.

 

SN w odpowiedzi wskazał, iż korzystanie przez przedsiębiorstwo państwowe z nieruchomości odpowiadające treści służebności gruntowej, prowadzące do zasiedzenia służebności przed 1.1.1989 r. rodzi podstawę do nabycia ww. służebności przez Skarb Państwa.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nabywanie służebności gruntowej przez Skarb Państwa
Do:
Od:
Wiadomość:
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Kalendarz wydarzeń