Posiadanie samoistne nieruchomości przez przedsiębiorstwo państwowe

A A A

W wyroku z 10.7.2008 r. (III CSK 73/08) Sąd Najwyższy uznał, że posiadanie nieruchomości, a także służebności przez przedsiębiorstwa państwowe przed 1.2.1989 r. nie miało charakteru samoistnego. Dlatego okresu posiadania nie zalicza się do okresu prowadzącego do zasiedzenia.

 

Orzeczenie dotyczy sprawy wniesionej przez Polskie Huty Stali S.A., poprzednika prawnego Mittal Steel Poland S.A. Spółka PHS domagała się stwierdzenia, że już jej poprzednik – Huta im. Sendzimira jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, nabyła przez zasiedzenie służebność przesyłu wody, obciążającą działkę będącą dziś własnością Jolanty J. Działka ta stała się własnością Skarbu Państwa w 1952 r. w wyniku wywłaszczenia. W 1965 r. Przedsiębiorstwo Państwowe Huta im. Lenina, będące poprzednikiem prawnym wskazanych firm, uzyskało pozwolenie wodno-prawne na pobór wody z Wisły w celu zaopatrzenia w wodę przemysłową poprzez sieci wodne przechodzące przez tę działkę. W 1998 r. Skarb Państwa oddał ją w użytkowanie wieczyste Arturowi S. W 1999 r. prawo to zostało przekształcone we własność. W 2003 r. Artur S. wystąpił przeciwko ówczesnemu użytkownikowi sieci wodnej koncernowi PHS, poprzednikowi prawnemu Mittal Steel, o jej usunięcie i o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z jego nieruchomości. W 2005 r. sprzedał działkę Jolancie J.

 

PHS, broniąc się przed usunięciem urządzeń, wystąpił o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej obciążającej tę działkę.

 

Sąd I instancji oddalił ten wniosek. Uznał, że zasiedzenie służebności w tym wypadku byłoby możliwe, jako że chodzi o trwałe i widoczne urządzenie, ale nie upłynął okres samoistnego posiadania tego urządzenia, warunkujący nabycie go przez zasiedzenie. Przyjął, że zaczął on bieg 1.2.1989 r., czyli z dniem, w którym przestała obowiązywać zasada jednolitej własności państwowej zapisana w art. 128 KC i odkąd przedsiębiorstwa państwowe mogły nabywać na swoją rzecz własność i inne prawa rzeczowe. Do 1.2.1989 r. było wykonywane na rzecz i w imieniu Skarbu Państwa. Poza tym bieg zasiedzenia został przerwany w 2003 r. wskutek wystąpienia przez poprzednika właścicielki nieruchomości, która miała być obciążona, do sądu z żądaniem usunięcia wodociągu. Sąd II instancji zaakceptował ten wyrok, jednakże przyjął inny początek biegu zasiedzenia.

 

W skardze kasacyjnej Mittal Steel zarzucał przede wszystkim pominięcie przez sąd art. 10 nowelizacji KC z lipca 1990 r. Nowelizacja ta zniosła zakaz zasiedzenia nieruchomości państwowych i jednocześnie pozwoliła ich posiadaczom samoistnym na doliczenie do okresu posiadania prowadzącego do zasiedzenia połowy okresu samoistnego posiadania sprzed 1.10.1990 r. Zdaniem tej firmy, do okresu posiadania (w dobrej wierze) należało zaliczyć także – na zasadach wynikających z tego przepisu – posiadanie służebności przez hutę jako przedsiębiorstwo państwowe w czasie, gdy grunt był obciążony własnością Skarbu Państwa.

 

SN oddalił skargę kasacyjną. Zgodził się z sądem I instancji, że dopiero od 1.2.1989 r. posiadanie przez przedsiębiorstwa państwowe mogło zyskać charakter samoistny. Jeśliby taki charakter miało wcześniej, to uwłaszczenie przedsiębiorstw państwowych z 1990 r. nie byłoby potrzebne.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Posiadanie samoistne nieruchomości przez przedsiębiorstwo państwowe
Do:
Od:
Wiadomość:
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Kalendarz wydarzeń