Ograniczenie własności na potrzeby społeczne

A A A

W dniu 7.11.2006 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że budynki, w których znajdują się urządzenia doprowadzające i odprowadzające energię, są własnością przedsiębiorstwa energetycznego niezależnie od tego, kto jest właścicielem gruntu. Jest to dopuszczalne ograniczenie prawa własności nieruchomości zgodne z Konstytucją.

 

Wyrok zapadł w rezultacie rozstrzygnięcia skargi konstytucyjnej właściciela działki, na której w latach 70. zakład energetyczny postawił budynek mieszczący stację trafo. Właścicielka, która odzyskała nieruchomość w 1991 r. w wyniku stwierdzenia nieważności decyzji nacjonalizacyjnej, uważała, że korzystanie przez zakład energetyczny ze stacji posadowionej na jej działce narusza prawo własności i zażądała odszkodowania. Jej zdaniem przepis art. 49 KC, stosownie do którego urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych gruntu lub budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu - jest niezgodny z Konstytucją.

 

W postępowaniu cywilnym sądy wszystkich instancji stwierdziły jednak, że budynek stacji przesyłowej nie jest częścią składową gruntu, lecz na mocy art. 49 KC stanowi część przedsiębiorstwa energetycznego.

 

Podobnie uznał Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem TK urządzenia służące do doprowadzenia lub odprowadzenia wody, pary, gazu i prądu są odrębnym od gruntu przedmiotem własności i własność może być ograniczona ze względu na potrzeby społeczne. TK uznał też, że nazwa „urządzenie” jest na tyle jednoznaczna, że pozwala ocenić, co wchodzi w jego skład (sygn. SK 42/05).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ograniczenie własności na potrzeby społeczne
Do:
Od:
Wiadomość:
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Kalendarz wydarzeń