Wspólne rozliczanie małżonków - art. 6 ust. 2 PDOFizU do uzupełnienia

A A A
Wyrok TK

Artykuł 6 ust. 2 PDOFizU - w zakresie, w jakim wyklucza możliwość skorzystania ze wspólnego rozliczania małżonków, jeśli jeden z małżonków zmarł w trakcie roku podatkowego lub po jego zakończeniu (ale przed 30 kwietnia) i nie podpisał przed śmiercią zeznania podatkowego - jest niezgodny z Konstytucją.

 

Orzeczenie TK z 4.5.2004 r., K 8/03

 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 6 ust. 2 PDOFizU dotyczący wspólnego opodatkowania małżonków jest niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim wyklucza możliwość preferencyjnego obliczenia podatku od skumulowanych dochodów małżonków, jeśli jeden z małżonków zmarł w trakcie roku podatkowego lub po jego zakończeniu (ale przed 30 kwietnia) i nie podpisał przed śmiercią zeznania podatkowego. Jak stwierdzono w ustnym uzasadnieniu orzeczenia, brak możliwości wspólnego rozliczenia z powodu braku podpisów obojga małżonków jest - w sytuacji opisanej powyżej - przejawem nadmiernego rygoryzmu, który narusza zasadę zaufania do państwa i prawa.

 

W konkluzji TK zasygnalizował Sejmowi braki w przepisach PDOFizU polegające na tym, że nie można skorzystać ze wspólnego rozliczenia małżonków w sytuacji, gdy małżonek podatnika zmarł w trakcie roku podatkowego lub po jego zakończeniu, ale przed 30 kwietnia i przed złożeniem zeznania podatkowego. Trybunał orzekł o konieczności pilnego usunięcia tych braków.

 

[Wyjaśnienie od redakcji: jedynym skutkiem orzeczenia Trybunału jest zobligowanie Sejmu do uzupełnienia braków regulacji art. 6 ust. 2 PDOFizU. Orzeczenie TK w żaden sposób nie ogranicza praw tych osób, które miałyby prawo do wspólnego rozliczenia przed tym orzeczeniem. Mimo stwierdzenia niekonstytucyjności „brakówart. 6 ust. 2 PDOFizU, przepis ten pozostaje w mocy.]

 

Opracowanie: Piotr Kaim
Zespół zarządzania wiedzą Dział doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wspólne rozliczanie małżonków - art. 6 ust. 2 PDOFizU do uzupełnienia
Do:
Od:
Wiadomość:
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Kalendarz wydarzeń