Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – budowa na cudzym gruncie

Wyrok SN z 21.6.2011 r., I CSK 555/10

A A A
Zamów
 
Prenumerata
 
Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 6/2015
Liczba tekstów: 3814
Kalendarz wydarzeń