Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – budowa na cudzym gruncie

Wyrok SN z 21.6.2011 r., I CSK 555/10

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 7/2018
Liczba tekstów: 4333