Jak wstrzymać falę konfliktów wywołanych aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego?

Jak wstrzymać falę konfliktów wywołanych aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego?

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2018
Liczba tekstów: 2911