Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy przez pracownika

Wyrok SN z 16.6.2009 r., I PK 17/09

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 5/2018
Liczba tekstów: 2098