Umocowanie do reprezentowania osoby prawnej

Wyrok SN z 11.12.2006 r., I PK 124/06

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2018
Liczba tekstów: 2066