Opinia konserwatora zabytków dotycząca decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Opinia konserwatora zabytków dotycząca decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

A A A
alt text
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 2/2018
Liczba tekstów: 2812