Nieruchomości / Artykuły / Prawo

Obowiązek meldunkowy a najem mieszkania

Maciej Kamiński

Podczas negocjowania umowy najmu lokalu mieszkalnego jedną z kwestii budzących największe emocje jest możliwość zameldowania w nim najemcy. Najczęstszą odpowiedzią wynajmujących jest brak zgody...

Nakłady na wynajętą nieruchomość

Rafał Golat

Istotę umowy najmu, w tym nieruchomości, stanowi oddanie jej najemcy do używania przez wynajmującego (właściciela nieruchomości). Jeśli najemca, poza używaniem nieruchomości (korzystaniem z niej dla...

Problematyka wyceny nieruchomości

Marian Wolanin

Podstawowym aktem prawnym normującym zasady, tryb i dokumentowanie wyceny nieruchomości jest ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 poz. 1774; dalej GospNierU). W ustawie...

Metropolie i rewitalizacja w planowaniu przestrzennym

Maciej J. Nowak

W ostatnich miesiącach w ustawie z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: PlanZagospPrzestrzU) dokonane zostały liczne zmiany. Polegają one przede wszystkim na dodaniu do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 1/2016
Liczba tekstów: 2541
Kalendarz wydarzeń