Nieruchomości / Artykuły / Prawo

Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Agnieszka Żelazna

Zarówno przepisy ustawa z 24.6.1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.; dalej WłLokU, jak i Kodeksu cywilnego przewidują możliwość uzyskiwania przez osobę sprawującą zarząd...

O dopuszczalności wywłaszczenia i wartości praw odjętych

Marta Górska, Zbigniew Niemczewski

Sama instytucja wywłaszczenia, tak jak jest obecnie uregulowana, zasługuje na zmianę, która jednak zmiana uzupełniona powinna być zmianą podejścia rzeczoznawców do problemów wyceny.

Kilka słów o hipotece 
– o czym warto pamiętać

Kilka słów o hipotece – o czym warto pamiętać

Tomasz Baum

W ostatnim czasie wiele słyszy się o zawirowaniach związanych z kursem franka szwajcarskiego. Znaczna liczba publicystów podaje, iż ze względu na niestabilność tej waluty może pojawić się ryzyko, iż...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 6/2015
Liczba tekstów: 2462
Kalendarz wydarzeń