Nieruchomości / Artykuły / Prawo

Przedawnianie się roszczeń dotyczących nieruchomości

Rafał Golat

Ogólne zasady przedawniania się roszczeń regulują art. 117 i nast. KC. Znajdują one zastosowanie także do roszczeń dotyczących nieruchomości, przy rozpatrywaniu których brać należy jednak pod uwagę...

Prawo budowlane w orzecznictwie sadów administracyjnych (42)

Alicja Plucińska-Filipowicz

Nie można się zgodzić z poglądem prezentowanym w wyroku NSA z 29.7.2014 r. (II OSK 371/13), że dla prowadzonej przez organ nadzoru budowlanego sprawy podwieszenia anten na istniejącej wieży...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 4/2015
Liczba tekstów: 2439
Kalendarz wydarzeń