Nieruchomości / Artykuły / Prawo

Deregulacja zawodu urbanisty

Jacek Jaworski

W dniu 10.8.2014 r. weszły w życie przepisy deregulujące zawód urbanisty. Zgodnie z art. 29 oraz art. 30 ustawy z 9.5.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U....

Nowe ujęcie jawności formalnej ksiąg wieczystych, cz. II

Piotr Siciński

Przechodząc do omówienia poszczególnych nowych rozwiązań, zacząć wypada od zupełnej nowości, jaką jest wprowadzenie możliwości nieograniczonego w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej...

Ochrona zabytków w procesie inwestycyjnym, cz. I

Wojciech Koczara, Marcin Pasik

Wiele nieruchomości jest w Polsce prawnie chroniona, gdyż stanowią zabytki. Są to często nieruchomości o sporym potencjale inwestycyjnym zlokalizowane w centrach dużych miast. Ochroną, jako zabytkowe...

Właściwość sądów w sprawach ze stosunków najmu

Katarzyna Siwiec

W obrębie stosunku najmu możemy mieć do czynienia zarówno z różną właściwością rzeczową, jak i miejscową sądów kompetentnych do rozpoznania danego sporu. W ramach właściwości miejscowej uprawniony do...

Budowanie dobrych relacji z najemcą

Maciej Kamiński

Zbudowanie dobrych relacji z najemcą jest podstawą do długofalowej i owocnej współpracy przy wynajmowaniu nieruchomości. Cel ten jest możliwy do osiągnięcia m.in. poprzez zachowanie równowagi w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 9/2014
Liczba tekstów: 3709
Kalendarz wydarzeń