Nieruchomości / Artykuły / Prawo

Lokalizacja cmentarza

Tomasz Brzezicki, Iwo Fisz

Kwestia pochówku zmarłych jest jednym z obowiązków administracyjnych stanowiących przykład daleko idącej ingerencji prawa publicznego w sytuację prawną jednostki. Miejsce chowania zmarłych nie może...

Prawo pierwokupu gminy przy nabywaniu nieruchomości

Maciej J. Nowak

Gminy mogą w znaczący sposób wpływać na lokalny rynek nieruchomości, a w szczególności na obrót nieruchomościami. Poza samym przeznaczaniem nieruchomości do sprzedaży (i nabywaniem nieruchomości) oraz...

Nieruchomości rolne w rozumieniu KC

Rafał Golat

Nieruchomości rolne zostały zdefiniowane w art. 461 KC. Przepis ten stanowi, że nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 4/2014
Liczba tekstów: 3586
Kalendarz wydarzeń