Nieruchomości / Artykuły / Prawo

Postawienie ogrodzenia podlega jednak nadzorowi budowlanemu

Agnieszka Żelazna

W niniejszym numerze „Nieruchomości C.H.Beck” przybliżony zostanie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 3.4.2014 r. (II SA/Lu 666/13), utrzymany następnie w mocy wyrokiem Naczelnego...

Służebność przesyłu na gruntach leśnych

Służebność przesyłu na gruntach leśnych

Łukasz Matys

Ustanowienie służebności przesyłu na gruntach leśnych rodzi wiele problemów zarówno natury teoretycznej, jak i praktycznej. Wiąże się to ze specyficzną regulacją ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (Dz.U....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 11/2015
Liczba tekstów: 2516
Kalendarz wydarzeń