Nieruchomości / Artykuły / Prawo

Nowe ujęcie jawności formalnej ksiąg wieczystych, cz. I

Piotr Siciński

Ustawa z 24.5.2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013 r. poz. 941; dalej ZmKWU)1 śmiało może być uznana za pierwszą regulację wprowadzoną już dla księgi wieczystej...

Czynsz najmu – wybrane zagadnienia praktyczne

Katarzyna Siwiec

Najem jest umową o charakterze odpłatnym, podstawowym obowiązkiem najemcy jest bowiem regulowanie czynszu najmu, określonego postanowieniami kontraktu. Owa odpłatność odróżnia najem od innego stosunku...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 8/2014
Liczba tekstów: 3683
Kalendarz wydarzeń