Nieruchomości / Artykuły / Prawo

Upadłość deweloperska – uwagi krytyczne

Upadłość deweloperska – uwagi krytyczne

Marianna Kokowska, Bartosz Sierakowski

Przepisy o upadłości deweloperskiej są najlepszym dowodem tego, że dobre chęci ustawodawcy to za mało, by dana ustawa odniosła zamierzony cel. Pomimo bowiem słusznych założeń, w zasadzie wszystkie...

Znaczenie dostępu nieruchomości do drogi publicznej

Andrzej S. Tokarz

Nieruchomości, aby zapewniały możliwość korzystania z nich w możliwie szerokim zakresie mieszczącym się w granicach prawa własności, powinny mieć zapewniony korytarz komunikacyjny tak pod względem...

Ustanowienie drogi koniecznej w świetle orzecznictwa

Rafał Golat

Roszczenie o ustanowienie drogi koniecznej, uregulowane w art. 145 KC, jest bardzo istotne w stosunkach między właścicielami sąsiadujących ze sobą nieruchomości. Świadczą o tym liczne orzeczenia...

Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym

Aleksandra Makarucha

Z chwilą włączenia operatu szacunkowego do akt postępowania organ prowadzący postępowanie wespół z rzeczoznawcą stają się drużyną, która wspólnie winna dbać o prawidłowy jego wynik – każdy w ramach...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 7/2014
Liczba tekstów: 3661
Kalendarz wydarzeń