Nieruchomości / Artykuły / Prawo

Charakter prawny dróg wewnętrznych, cz. II

Adam Kasprzyk, Anna Philipp-Pruchnik

Zmiana przeznaczenia w planie miejscowym danej drogi publicznej na drogę wewnętrzną nie pozbawia tej drogi kategorii drogi publicznej. Jednakże przeznaczenie obszaru drogi wewnętrznej na drogę...

Służebności gruntowe a podział nieruchomości

Służebności gruntowe a podział nieruchomości

Rafał Golat

To, że jedna nieruchomość jest obciążona na rzecz innej nieruchomości służebnością gruntową, np. służebnością przechodu albo przejazdu, nie wyklucza możliwości podziału tych nieruchomości. Wpływ, jaki...

Prawo budowlane w orzecznictwie sadów administracyjnych (41)

Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz

Postępowanie naprawcze regulowane ustawą z 7.7.1994 r.– Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409; dalej PrBudU), zwłaszcza w aspekcie stosowania art. 51 ust. 1 pkt 2, budzi największe...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 12/2014
Liczba tekstów: 3777
Kalendarz wydarzeń