Nieruchomości / Artykuły / Prawo

Rachunkowość we wspólnocie mieszkaniowej

Agnieszka Żelazna

Przepisy ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.; dalej WłLokU) nakładają na zarząd lub zarządcę nieruchomości wspólnej, któremu zarząd...

Renta dożywotnia i odwrócony kredyt hipoteczny

Jan Łopato

Renta dożywotnia i odwrócony kredyt hipoteczny to rozwiązania z pogranicza finansów i, w pewnym sensie, polityki socjalnej. Sektor finansowy uzyskuje dzięki nim dodatkowe możliwości rozwijania akcji...

Dwa rodzaje altan – nierówność wobec prawa

Dwa rodzaje altan – nierówność wobec prawa

Maciej Bielecki

Ustawą z dnia 20.3.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2015 r., poz. 528)1, do ustawy z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 7/2015
Liczba tekstów: 2471
Kalendarz wydarzeń