Nieruchomości / Artykuły / Prawo

Charakterystyka kontraktów pre-let

Katarzyna Siwiec

Pod pojęciem transakcji typu pre-let rozumiemy umowy zawierane pomiędzy deweloperem a przyszłym najemcą czy też pomiędzy właścicielem budynku a tymże najemcą w bardzo wczesnej fazie inwestycji, ale w...

Wynajmować czy kupować nieruchomości komercyjne w Polsce?

Łukasz Maciak, Paulina Przybylska

W każdej fazie cyklu nieruchomości użytkownicy powierzchni komercyjnych zadają sobie tak fundamentalne pytanie – czy lepiej jest kupić nieruchomość i ją użytkować czy więcej zalet przedstawia najem?...

Ochrona zabytków w procesie inwestycyjnym, cz. II

Wojciech Koczara, Marcin Pasik

Funkcjonowanie równolegle wielu rejestrów ma niekorzystny wpływ dla obrotu nieruchomościami i możliwości ich zagospodarowania. Za zasadne należałoby uznać możliwość stworzenia jednego dla całego kraju...

Własność gruntu a prawa do wód

Własność gruntu a prawa do wód

Rafał Golat

W przypadku nieruchomości gruntowych ich właściciele brać muszą pod uwagę uwarunkowania związane z wodą znajdującą się na gruncie lub pod jego powierzchnią. Ten wodny kontekst jest szczególnie istotny...

Granice rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym

Dariusz Wierzbiański

Od dnia 20.2.2011 r. ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 131, poz. 1075) wprowadziła do polskiego prawa hipotecznego instytucję...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 10/2014
Liczba tekstów: 3732
Kalendarz wydarzeń